Съобщение 04.12.2013 г.

2013-12-04

“Топлофикация - София” ЕАД уведомява своите клиенти, живущи в кв.”Лозенец” ,че поради авария на главен топлопровод е прекъснато топлоподаването в карето между бул.”Джеймс Баучер”, ул.”Якубица”, ул.”Кричим”, ул.”Златовръх”, бул.”П.Яворов” и ул.”Стоян Михайловски”.
Незабавно е създадена необходимата организация и ще се работи до възстановяване на топлоснабдяването.
“Топлофикация София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите абонати.