Съобщение 27.11.2013г.

2013-11-27
Екипите на „Топлофикация София” ЕАД отстраниха аварията в кв. Овча купел и топлоподаването към засегнатите осем сгради вече е възстановено и е в нормалните си параметри. „Топлофикация София” ЕАД още веднъж поднася извинения на засегнатите клиенти.