Съобщение 26.11.2013г.

2013-11-26

„Топлофикация София”-ЕАД уведомява своите клиенти, че заради авария е спряна топлата вода в ж.к. „Младост”4 блокове от 440 до 456, ОДЗ 76 и Бизнес парк.
Създадена е необходимата организация и ще се работи до възстановяване на топлоподаването.
„Топлофикация -София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите клиенти.