Съобщение 22.11.2013г.

2013-11-22

„Топлофикация-София” ЕАД уведомява своите абонати, че поради авария на главен топлопровод   е  спряно топлоподаването  в  между бул.„П.Славейков” , бул.”Витоша” , бул.”Патриарх Евтимий”, бул.”Прага”,ул.”Доспат” и ул.”Цар Петър”.
Създадена е необходимата организация и ще се работи непрекъснато до отстраняване на аварията.
„Топлофикация-София” ЕАД поднася извинения на засегнатите абонати.