3% отстъпка от ноемврийските сметки - 15.11.2013г.

2013-11-15

„Топлофикация София” ЕАД приключи общото включване на отоплението в столицата, с което е сложено и официално началото на отоплителен сезон 2013-2014 г. Изключение правят 97 сгради, в които клиентите са поискали да им бъде забавено пускането на парното с няколко дни заради неприключили ремонти в отделни жилища.
Със старта на новия отоплителен сезон влиза в сила и бонусната програма “Търговска отстъпка” за лоялните клиенти на Топлофикация София. Програмата предвижда 3% отстъпка от месечната сметка за всички потребители, платили в предвидения срок до 30 число на месеца. Така бонусът ще се начислява автоматично в ноемврийските сметки за парно и топла вода, които клиентите на компанията ще получат в средата на декември.
„До сега в търговската практика на Топлофикация София не са предлагани търговски отстъпки. В момента клиентите ни могат да се възползват от три бонусни програми. Освен  отстъпката от 3%, която е в сила от 11 ноември, когато официално стартира и новия отоплителен сезон, клиентите ни вече се възползват от програмата „Разсрочена лоялност”. За последните няколко месеца имаме 3000 нови абонати, които избраха да плащат потребената топлинна енергия в жилищата си на 12 равни вноски и получиха 50% намаление от първата си сметка. Ако продължават и в бъдеще да плащат без закъснение, ще  ползват едновременно и 3% търговска отстъпка. Така те печелят по-ниски сметки за отопление и топла вода с 4,5% кумулативно на месечна база. Останалите над 20 000 клиенти, които от години плащат на равни вноски, ще получат 50% намаление, но на последната си сметка. Желаещите да се включат в тази програма могат да го направят без ограничения по всяко време на сезона, а не както беше до сега – само през летните месеци. Предстои да изтеглим и томболата за годишните бонуси от второто издание на бонусната програма „Лоялен клиент-битови абонати”. Преди година нейното провеждане увеличи с близо 12% броя на лоялните клиенти на компанията. Ето защо разчитам, че и новите две бонусни програми ще бъдат посрещнати с одобрение и нашите клиенти ще се включат активно в тях.” коментира Стоян Цветанов, изпълнителен директор на „Топлофикация София“ ЕАД.
Припомняме, че от днес клиентите на Топлофикация София могат да заплащат сметките за топла вода за октомври. Изключение правят 232 сгради, за които отоплителният сезон стартира по-рано по тяхно желание и сега те ще платят суми за парно и топла вода. За останалите клиенти на компанията данните на изчислителния център показват, че консумацията на топла вода през изминалия месец е нараснала средно със 17% в сравнение с летните месеци. Близо 80% от домакинствата в столицата ще получат сметки за топла вода през октомври до 50 лв. При около 2% от клиентите на компанията се наблюдава увеличение на сметката за топла вода през октомври с над 50% в сравнение с предходния месец. Това е в резултат на реалните месечни отчети на потреблението, както и на въведени промени в прогнозните количества топла вода.
Напомняме на нашите потребители, че на втората страница на съобщенията, които те ще получат след няколко дни, са отразени изходните данни и поясненията за изготвянето на всяка персонална месечна фактура. Тази информация дава възможност на клиентите да проверят коректността на своите сметки. На гърба на съобщението в т. 1 се посочени показанията на общия топломер. Напомняме, че измерената по общия топломер топлинна енергия в месеците без отопление, какъвто беше и изминалият месец октомври, се разпределя само за подгряване на водата. В т.13 е посочено прогнозното количество топла вода за всеки отделен имот, определено от съответния топлинен счетоводител. В последната част на поясненията клиентите могат да видят данните за същия месец на предходната година.
Клиентите, които желаят да проверят сметката си или да получат повече информация за бонусните програми, както и да подадат сигнал за проблеми в топлоподаването, могат да ползват единния информационен телефон на компанията 0 700 11 111.