„Топлофикация София” започва общото пускане на отоплението

2013-11-08

Компанията напомня  на клиентите си да отворят вентилите на радиаторите

Във връзка с предстоящото понижение на външните температури през следващата седмица, „Топлофикация София” започва поетапното пускане на отоплението в столицата от понеделник – 11 ноември 2013 г.
Според действащата Наредба за топлоснабдяване и Общите условия на „Топлофикация София”ЕАД  вече са налице и двете комулативни условия за стартирането на отоплителния сезон – наличието на средноденонощната температура на външния въздух под плюс 12 градуса в три последователни дни и дългосрочна прогноза за трайно застудяване. В рамките на следващите 5 дни поетапно ще бъде включено отоплението на клиентите в следния ред: болници, детски и учебни заведения, жилищните сгради във всички райони и накрая ще бъдат включени администртивните сгради и стопанските потребители. До този момент по тяхно желание е пуснато отоплението на 228 сгради - 55 детски ясли и градини, 15 училища, 10 болници, 18 посолства, 85 административни сгради и стопански потребители и 45 жилищни сгради.
Предвид техническите превключвания, които се извършват при старта на общото включване на отоплението, в понеделник в отделни райони на града е възможно да има временни колебания в топлоподаването.
 „Топлофикация София” ЕАД дава възможност на клиентите, които желаят включване на отоплението на по-късен етап, да подадат в обслужващия ги топлорайон  заявление и подписано за целта решение от общото събрание на етажната собственост.
Призоваваме нашите клиенти да приключат всички ремонти по вътрешната отоплителна инсталация и да запълнят източените инсталации. Отоплението няма да бъде включено в сградите, в които вътрешната отоплителна инсталация не е запълнена, защото това означава, че в някое жилище ремонтът все още не е приключил.
Напомняме на клиентите да отворят на максимална степен вентилите на радиаторите си, за да не се налага допълнително обезвъздушаване  на отоплителните тела след пускане на отоплението, както и да проверят електронните си уреди за дялово разпределение и, ако дисплеят им е угаснал, незабавно да потърсят съдействие от обслужващата ги фирма – топлинен счетоводител.

Съветваме нашите потребители да вземат мерки и да ограничат максимално достъпа до абонатната станция в сградата. Така ще се упражнява строг контрол върху всички манипулации, които се извършват там, ще се предотврати до голяма степен възможността за кражби на топлинна енергия и ще се опазват съоръженията, от които зависи качественото и надеждно топлоснабдяване на всички имоти и коректното отчитане на консумираната топлинна енергия.
За допълнителна информация във връзка с началото на отоплителния сезон и за всякакви въпроси, свързани с топлоподаването, клиентите могат да се свържат с кол центъра на компанията 0 700 11 111.

През този отоплителен сезон „Топлофикация София” предлага три бонусни програми за коректните си клиенти.

Програма „Търговска отстъпка”, която влиза в сила с пускането на парното -  3% търговска отстъпка, ако потребителите заплащат сметката си за парно и топла вода без закъснение в 30-дневния срок от датата на издаването на месечната фактура.

Програма “Разсрочена лоялност” - 50% отстъпка от първата или последна сметка за парно и топла вода за всеки клиент, който е избрал да плаща сметката си на 12 равни месечни вноски и една изравнителна. От тази година заявка за заплащане на равни месечни вноски може да се подаде по всяко време в центровете за обслужване на клиенти на компанията или по пощата.

Програма „Лоялен клиент – битови абонати”- при която на томболен принцип от абонатните номера на всички лоялни клиенти, които нямат просрочени задължения за топлинна енергия за предходния месец, а също така и за предходните 1, 2, 3 и повече години се изтеглят печелившите различен процент бонус парно, който се приспада от сметките за следващите месеци.
Повече информация за предлаганите бонус програми клиентите могат да получат на единния информационен телефон на компанията 0 700 11 111 , на Интернет страницата – www.toplo.bg  или facebook.com/ToploSofia, както и във всички каси, информационни гишета и центрове за обслужване на клиенти на „Топлофикация София” ЕАД.