Съобщение 31.10.2013г.

2013-10-31

“Топлофикация - София” ЕАД уведомява своите клиенти, че поради авария на магистрален топлопровод е прекъснато топлоподаването между бул.”Самоков”, ул.”Тарас
Шевченко”, бул.”Цариградско шосе”, бул.”Г.М.Димитров”, ул.”Апостол Карамитев” и ул.”Никола Габровски".
 Незабавно е създадена необходимата организация и ще се работи до възстановяване на топлоснабдяването.
„Топлофикация София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите клиенти.