Съобщение 23.10.2013г.

2013-10-23

“Топлофикация - София” ЕАД уведомява своите клиенти, живущи между бул.”Ал.Стамболийски”, бул.”Хр.Ботев”, ул.”Солунска” и бул.”Витоша”,че поради авария е прекъснато топлоподаването .
Незабавно е създадена необходимата организация и ще се работи до възстановяване на топлоснабдяването.
“Топлофикация София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите абонати.