Съобщение 22.10.2013г.

2013-10-22

“Топлофикация - София” ЕАД уведомява своите клиенти, че за отстраняване на
пробив на топлопровод е спряно подаването на топла вода към клиентите в ж.к Надежда:
бл. № № 241, 241А, 408, 409, 414, 415, 418, 421, 422, ОДЗ №35 и 102 СОУ. Във връзка с
отстраняването на пробива е възможно да има временни колебания в подаването на топла вода към клиентите в ж.к Свобода.
“Топлофикация София” ЕАД поднася извинения на засегнатите клиенти