Съобщение 12.10.2013г.

2013-10-12

“Топлофикация - София” ЕАД уведомява своите клиенти, че поради авария е прекъснато топлоподаването в ж.к.Дружба-1.
Незабавно е създадена необходимата организация и ще се работи до възстановяване на топлоснабдяването в края на деня.
“Топлофикация София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите абонати.