Съобщение 11.10.2013г.

2013-10-11

“Топлофикация - София” ЕАД уведомява своите клиенти, че за отстраняване на пробив на главен топлопровод е спряно подаването на топла вода към клиентите в района на ул. „Г.С Раковски”, ул. „Искър”, ул. „Будапеща”, бул. „Дондуков”, ул. „Ал. Батенберг” и
ул. „Славянска”. Незабавно е създадена организация за отстраняване на аварията и екипите ще работят до възстановяване на топлоподаването.
„Топлофикация София” ЕАД поднася извинения на засегнатите клиенти.