Съобщение 07.10.2013г.

2013-10-07

“Топлофикация - София” ЕАД уведомява своите клиенти, че поради авария е
прекъснато топлоподаването в ж. к. „Люлин”- 1,2,8,9 и 10-ти микрорайони.
Незабавно е създадена необходимата организация и ще се работи до възстановяване
на топлоснабдяването.
“Топлофикация София” ЕАД поднася извинения на засегнатите клиенти.