Съобщение 02.10.2013г.

2013-10-02

„Топлофикация София” ЕАД има готовност за пускане на парното
Клиентите трябва да приключат ремонтите по вътрешните инсталации
„Топлофикация София” приключи предварителната подготовка за новия отоплителен сезон 2013-2014 г. и е в пълна готовност за работа в зимен режим. Според изискванията на Наредбата за топлоснабдяване и Общите условия на „Топлофикация София” ЕАД, компанията трябва да е в състояние да предоставя топлинна енергия за отопление на своите клиенти от 1 октомври 2013 г. до 30 април 2014 г.
Припомняме, че отоплението в столицата ще бъде включено, когато бъдат изпълнени законовите изисквания – три последователни дни със средноденонощна температура под 12°C и прогноза за трайно застудяване на НИМХ на БАН, от където  компанията регулярно получава данни за времето в столицата.
Призоваваме нашите клиенти да приключат всички ремонти по вътрешните отоплителни инсталации и да ги запълнят. Отоплението няма да бъде включено в сградите, в които вътрешната отоплителна инсталация не е запълнена, защото това означава, че в някое жилище ремонтът все още не е приключил.
Необходимо е клиентите още сега да отворят на максимална степен вентилите на радиаторите си, за да не се налага допълнително обезвъздушаване  на отоплителните тела след пускане на отоплението.
Напомняме също така на всички абонати на дружеството да проверят електронните си уреди за дялово разпределение и незабавно да потърсят съдействие от обслужващата ги фирма – топлинен счетоводител, ако дисплеят им е угаснал.  
В Топлофикация София е създадена организация за пускане на отоплението при изразено желание на клиентите, преди да бъде обявено общото включване на отоплението в столицата. За целта е необходимо да представят в Деловодството на обслужващия топлорайон заявление и подписано решение за по-ранното включване на отоплението от Общото събрание на етажната собственост. Прилагането на тази процедура е изцяло в полза на клиентите и чрез нея се избягва възможността за предварително пускане на отоплението в съответната сграда по еднолично решение и без знанието и съгласието на цялата етажна собственост.
Детските градини, училищата и здравните заведения могат да поискат включване на отоплението преди общото пускане на парното в столицата. За целта е необходимо директорът да изпрати писмено заявление в обслужващия топлорайон.
За допълнителна информация във връзка с началото на отоплителния сезон клиентите могат да позвънят на информационния телефон 0 700 11 111.
„Топлофикация София” ЕАД напомня отново, че за да бъде осигурено постоянно, надеждно и качествено топлоподаване през настъпващия отоплителен сезон, дружеството трябва да заплаща в срок доставките на природен газ от „Булгаргаз” ЕАД. Това ангажира и нашите потребители коректно да заплащат месечните си сметки за доставената им топлинна енергия.
Топлофикация София благодари на всички клиенти, които положиха усилия да бъдат лоялни към компанията. В тази връзка напомняме, че 3% търговска отстъпка при плащане на месечната сметка в срок ще влезе в сила след общото пускане на отоплението в столицата.
Вече 22 000 клиенти на компанията, които избраха да си плащат отоплението и топлата вода на 12 равни месечни вноски и една изравнителна, получиха бонус от 50% по-ниска първа месечна вноска. Онези, които отдавна плащат на равни вноски своите сметки, ще получат 50% отстъпка в последната си фактура.