Съобщение 30.09.2013г.

2013-09-30

“Топлофикация - София” ЕАД уведомява своите клиенти от централната градска част в района на ул.”Г. С. Раковски”, ул.”Ст. Караджа”, ул. „Ген. Паренсов”, ул.”Цар Ивн
Шишман”, ул.” Граф Игнатиев”, бул. ”Патриарх Евтимий”, ул. ”6 септември” и ул.”Хан Крум”, че поради авария е спряна топлата вода..
Незабавно е създадена необходимата организация и ще се работи до възстановяване на топлоподаването.
“Топлофикация София” ЕАД поднася извинения на засегнатите клиенти.