Съобщение 27.09.2013г.

2013-09-27

Топлофикация София съобщава на своите клиенти, че поради предстоящото въвеждане на системата от търговски отстъпки за новия отоплителен сезон, проверката на сметките през сайта на компанията е прекратена временно и до дни ще бъде възстановена отново.
Съобщенията за консумираната през м. август топлинна енергия, които клиентите получават този месец, съдържат задължителните атрибути според Закона за счетоводството – наименование на стоката, мярка, количество консумирана топлинна енергия, единична цена в лв. /МВтч, обща сума, в това число ДДС, срок за плащане. Сметките за м. август са законни, коректни, не съдържат невярна или подвеждаща информация и  клиентите не могат да имат  основание за съмнения.
Именно поради въвеждането на търговските отстъпки в настоящите фактури не фигурира  допълнителната потребителска информация, която компанията не е законово задължена да предоставя, но прави единствено с цел улеснение на своите клиенти – просрочени задължения, дължими суми, размер на равната вноска.
    Топлофикация София поднася извинения на клиентите, ако липсата на тази информация им създава временно неудобство. Те ще могат да разчитат на нея отново в следващите си месечни съобщения, когато системата бъде готова за предоставяне на търговските отстъпки.
Клиентите могат да получат необходимата им допълнителна информация на тел. 0 700 11 111.