Съобщение 25.09.2013г.

2013-09-25

Близо 22 000 от клиентите на Топлофикация София ще получат 50% отстъпка от сметките си за парно
С 3% по-малко ще плащат лоялните абонати от началото на отоплителния сезон
Топлофикация София е готова за отоплителния сезон, приключи профилактиката на съоръженията
Близо 2 000 клиенти на столичната Топлофикация вече получиха 50% отстъпка от първата си месечна сметка, тъй като избраха за първи път да плащат за консумираната топлинна енергия в домовете си на равни месечни вноски. Около 20 000 са абонатите, които от години предпочитат този начин на плащане и също ще получат 50% отстъпка, но от последната си вноска в края на едногодишния период.
Всеки клиент, който избере да плаща сметката си за парно и топла вода на 12 равни месечни вноски и една изравнителна вече може  да го направи по всяко време. Достатъчно е да подаде заявление в касите на Топлофикация, в деловодството на компанията или в отделните топлорайони. До сега това можеше да става само до 31 август.
„Плащането на равни месечни вноски е утвърдена практика във всички ютилити компании в Европа и има безспорни достойнства, защото дава възможност за разпределение на финансовата тежест равномерно през цялата година и семействата могат да планират разходите на домакинството си. По този начин се намалява  риска през зимата хората да се сблъскат с непосилни за плащане сметки, да просрочат задълженията си и да не могат да се възползват от търговските ни отстъпки.” заяви Стоян Цветанов, изпълнителен директор на  Топлофикация София.
От началото на новия отоплителен сезон всички клиенти, които нямат просрочени задължения и платят текущата си сметка до последния ден на месеца, следващ консумацията, ще получат незабавно 3% търговска отстъпка от фактурирана сума за месеца.
„Ако даден клиент е избрал да си плаща на равни вноски, няма просрочени задължения и издължава текущата си сметка в срок, практически той получава комулативно средна месечна отстъпка от около 4,5% за годината. Компанията въвежда за първи път системата на търговските отстъпки и съм убеден, че това е подходящ начин да насърчим клиентите си да бъдат лоялни. Нещо повече, дължим го и на коректните близо 74% от нашите потребители, които с редовното плащане на сметките си на практика гарантират дейността на компанията.”, коментира още Стоян Цветанов.
Въвеждането на търговските отстъпки за лоялните клиенти, което беше инициирано от столичния кмет Йорданка Фандъкова, е част от  Актуализираната програма за стимулиране на лоялни клиенти на “Топлофикация София” ЕАД, приета от Столичен общински съвет.
„Топлофикация София е напълно готова за отоплителния сезон. Според изискванията на нормативната уредба дружеството трябва да осигурява подаването на топлинна енергия към столичани при наличието на съответните климатични условия в периода от 1 октомври до 30 април. Вече изпълнихме и първите заявки от наши клиенти за пускане на отоплението в отделни сгради. Екипът ни полага всички усилия да гарантира отоплението на столичани през зимните месеци.” обобщи изпълнителния директор на Топлофикация София Стоян Цветанов.
За осигуряване на своевременно и нормално започване на отоплителен сезон 2013-2014 г. е изпълнена “Програма за привеждане на топлофикационната система на гр. София в готовност за работа в зимен режим и за включване на отоплението за отоплителен сезон 2013/2014 г. ”. В тази връзка беше извършена пълна профилактика на съоръженията. Екипите на компанията направиха пълен оглед на всички видими участъци от топлопреносната мрежа - проходими колектори, камери и въздушни участъци, като е обърнато особено внимание на опорните конструкции, компенсаторите и спирателната арматура. Своевременно са отстранени всички установени пробиви и неизправности по топлопреносните мрежи и  абонатни станции. Приведени се в готовност за включване на отоплението всички абонатни станции в столицата. Създава се организация за включване на отоплението, при изразено желание на клиентите, преди да бъде обявено общото включване на отоплението в столицата.
Припомняме, че парното в София ще бъде включено, когато бъдат изпълнени законовите изисквания – три последователни дни със средноденонощна температура по-ниска от  +12°C и прогноза от НИМХ на БАН за трайно застудяване.