Съобщение 18.09.2013г.

2013-09-18

"Топлофикация - София” ЕАД уведомява  своите клиенти, живущи в ж.к.”Дружба” между бул.”Брюксел”, „Искърско шосе”, ул.”Кръстю Пастухов” и ул.”Димитър Списаревски”, че поради строителство на I метро диаметър за Аерогара София и засягане на топлофикационни съоръжения, е спряно  топлоподаването от 08,30ч на 18.09.2013г.  с оглед недопускане на евентуална авария и запазване целостта на съоръженията .
“Топлофикация София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите абонати.