Съобщение 12.09.2013г.

2013-09-12

„Топлофикация София”-ЕАД уведомява своите клиенти, че поради авария е спряна топлата вода  в ж.к.„Младост-4”  блокове от 440 до 456, ОДЗ 76 и Бизнес парк.
Създадена е необходимата организация и ще се работи до възстановяване на топлоснабдяването.
 „Топлофикация -София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите клиенти.