Съобщение 29.08.2013г.

2013-08-29

“Топлофикация София” ЕАД  уведомява  своите  клиенти , че днес 29.08.2013г. заради отстраняване на авария на магистрален топлопровод е прекъснато топлоподаването в ж.к.”Красна поляна – 1.2.3 част, ж.к.”Западен   парк” и „Гевгелийски квартал”.  
Създадена е необходимата организация и ще се работи  до възстановяване на топлоснабдяването.
 “Топлофикация София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите абонати.