Съобщение 22.08.2013г.

2013-08-22

“Топлофикация - София” ЕАД уведомява своите клиенти, живущи в ж.к.”Люлин” 4 и 5 микрорайон, че поради авария на главен топлопровод е прекъснато топлоподаването.
Незабавно е създадена необходимата организация и ще се работи  до възстановяване на топлоснабдяването.
 “Топлофикация София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите абонати.