Съобщение 22.08.2013г.

2013-08-22

“Топлофикация София” ЕАД  уведомява  своите  клиенти , че  поради авария на главен топлопровод е прекъснато топлоподаването в ж.к.”Сердика” между улици:бул.”инж.Иван Иванов”бул.”Иван Гешов”и ул.”Охридско езеро”
Създадена е необходимата организация и ще се работи  до възстановяване на топлоснабдяването.
“Топлофикация София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите абонати.