Съобщение 21.08.2013г.

2013-08-21

“Топлофикация - София” ЕАД уведомява своите клиенти, че поради авария е прекъснато топлоподаването в ж.к. Люлин – 1 и 2 микрорайони. Възможни са и колебания в топлоподаването в ж.к. Люлин – 8 и 9 микрорайони.
Незабавно е създадена необходимата организация и ще се работи  до възстановяване на топлоснабдяването.
“Топлофикация София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите абонати.