Съобщение 19.08.2013г.

2013-08-19

“Топлофикация - София” ЕАД уведомява своите клиенти, живущи в ж.к.”Надежда” 4, 5 и 6 част, че поради авария е прекъснато топлоподаването .
Незабавно е  създадена необходимата организация и ще се работи  до възстановяване на топлоснабдяването.
“Топлофикация София” ЕАД поднася своите извинения  на засегнатите абонати.