Съобщение 16.08.2013г.

2013-08-16

“Топлофикация София” ЕАД  уведомява  своите  клиенти , че  поради авария е прекъснато топлоподаването в района на бул.”Гоце Делчев”,ул. „П.Ю.Тодоров” и ул. ”Орехова гора”.
Създадена е необходимата организация и ще се работи  до възстановяване на топлоснабдяването.
 “Топлофикация София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите абонати.