Съобщение 14.08.2013г

2013-08-14
“Топлофикация София” ЕАД съобщава на своите клиенти от ж.к.”Бъкстон”, че поради пробив на главен топлопровод е спряно подаването на топла вода. Създадена е необходимата организация и ще се работи до възстановяване на топлоснабдяването. “Топлофикация София” ЕАД поднася извинения на засегнатите клиенти.