Съобщение 12.08.2013г.

2013-08-12
“Топлофикация София” ЕАД напомня на своите клиенти от ж.к.”Дружба”, в района на бул.”Брюксел”, „Искърско шосе”, ул.”Кръстю Пастухов” и ул.”Димитър Списаревски”, че поради строителство на I метро диаметър за Аерогара София ще бъде спряна топлата вода за времето от 08,00ч на 13.08.2013г. до 18,00ч на 14.08.2013г. Спирането на топлоподаването се налага с оглед недопускане на евентуална авария и запазване целостта на съоръженията при строителните работи. “Топлофикация София” ЕАД поднася извинения на засегнатите клиенти.