Съобщение – 31 юли 2009г.

2009-07-31
„Топлофикация София”ЕАД съобщава на своите клиенти, че в отделни квартали на столицата е възможно да има нарушения на нормалното топлоподаване. Причината е спиране подаването на газ към част от топлоизточниците на дружеството поради авария на магистрален газопровод на „Булгартрансгаз”ЕАД в района на с.Чепинци и свързаните с това превключвания. „Топлофикация София”ЕАД поднася извинение на засегнатите клиенти за причиненото не по наша вина неудобство. Пресслужба „Топлофикация София”ЕАД