Съобщение 08.08.2013г.

2013-08-08

“Топлофикация София” ЕАД  уведомява  своите  клиенти , че  поради авария  на главен топлопровод е прекъснато топлоподаването между улици: бул„Гоце Делчев”,ул. „П.Ю.Тодоров”, ул.„Костина”,ул. ”Орехова гора”,ул. „Хайдушка гора”,ул. „Червена роза” и жк. „Гоце Делчев”бл.41 и бл.45
Създадена е необходимата организация и ще се работи  до възстановяване на топлоснабдяването.
“Топлофикация София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите абонати.