Съобщение 05.08.2013г.

2013-08-05
“Топлофикация - София” ЕАД уведомява своите клиенти, че поради авария е прекъснато топлоподаването в ж.к. „Люлин”- 1,2,8 и 9-ти микрорайони. Незабавно е създадена необходимата организация и ще се работи до възстановяване на топлоснабдяването. “Топлофикация София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите абонати