Съобщение 02.08.2013

2013-08-02

“Топлофикация - София” ЕАД напомня на своите клиенти, че във връзка с монтирането на нова турбина в ТЕЦ „София”, в периода от 5 август до 9 август 2013г. ще бъде спряна топлата вода към потребителите от централна градска част в района на:

 ул. „202”, надлез  „Надежда”, бул. „Скопие”, ул. „Габрово”,  бул. „Константин Величков”,  бул. „Сливница”, ул. „Опълченска”, бул. „Ген.Скобелев”, ул. „добруджански край”, ул.”Йоаким Кърчовски”, бул. „Ген.Тотлебен”, бул. „Пенчо Славейков”, площад „Папа Йоан Павел II”, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви”, бул.”Данаил Николаев”, бул.”Константин Стоилов”, ул.”Индустриална”, ул.”Заводска”, както и в кварталите „Банишора”, „Фондови жилища” и  част от квартал „Света Троица” / до бул.”Димитър Петков” и ул. „Майор Векилски”/ .

Вероятно е на 5 август 2013г. да има временни смущения в подаването на топла вода за клиентите на компанията, поради технологичните превключвания, които трябва да бъдат извършени по топлопреносната мрежа, с цел прехвърлянето на възможно най-много потребители на топлинна енергия към другите работещи централи.

“Топлофикация София” ЕАД поднася извинения  на засегнатите клиенти за създадените неудобства в този период и разчита на тяхното разбиране.

След близо година и половина усилена работа ще бъде монтирана изцяло нова, модерна турбина за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия в най-старата централа на столицата - ТЕЦ „София”. Съоръжението е с инсталационна мощност за производство на 40 MW електрическа енергия и 80 MW топлинна енергия, като отговаря напълно на изискванията на Европейския съюз за високоефективно комбинирано производство.

Напомняме, че „Програмата с оздравителни мерки за подобряване на финансово- икономическото и технологично състояние на „Топлофикация София”, предложена от ръководството на компанията в началото на 2011г. и одобрена от Столичен общински съвет, предвижда да бъдат предприети мерки за подобряване на финансовите, технико- икономическите и екологически показатели на производствената дейност в топлоизточниците. Близо 35 години  в тази насока не са предприемани сериозни стъпки, които да модернизират производството на топлинна и електрическа енергия. Новото съоръжение ще даде възможност да бъде повишена производителността на ТЕЦ „София” и намалена консумацията на природен газ.