Съобщение 30.07.2013г.

2013-07-30

“Топлофикация - София” ЕАД уведомява  своите клиенти, живущи в ж.к.”Дружба” между бул.”Брюксел”, „Искърско шосе”, ул.”Кръстю Пастухов” и ул.”Димитър Списаревски”, че поради строителство на I метро диаметър за Аерогара София и засягане на топлофикационни съоръжения, се спира  топлоподаването от 08,00ч на 13.08.2013г. до 18,00ч на 14.08.2013г. с оглед недопускане на евентуална авария и запазване целостта на съоръженията .