Пресинформация – 30.07.09г.

2009-07-30

„Топлофикация София”еАД удължава срока за приемане на заявленията за плащане на равни вноски

      Клиентите на „Топлофикация София”ЕАД проявяват  засилен интерес към услугата плащане на равни месечни вноски през новия отоплителен сезон.  Само за 3 седмици бяха получени близо 1000 заявления от потребители.

      Предвид засиления интерес и периода на летните отпуски ръководството на дружеството удължава срока за приемане заявленията за плащане на равни вноски до 20 август 2009г.

     През  м. юни всички наши клиенти получиха персонална бланка-заявление за преминаване към този вид плащане. Бланката може да бъде изтеглена и от Интернет страницата на дружеството – www.toplo.bg, секция Услуги. Ако клиентът има желание да ползва услугата, достатъчно е да попълни бланката и да пусне заявлението в специалните кутии, които са поставени във всички каси на дружеството. Заявлението може да бъде подадено в центровете за обслужване на потребителите в топлорайоните, в деловодството на Централното управление или да бъде изпратено по пощата на адреса на дружеството – София 1680, ул. „Ястребец” №23 .

     Клиентите, които до сега са плащали сметките си на равни вноски, не трябва да подават  отново заявление.

      Важно е да се знае, че клиентите сами избират начина на заплащане и техният избор не зависи от останалите потребители в сградата, нито от това дали имат просрочени сметки.

      През  изминалия отоплителен  сезон около 18  000 клиенти на дружеството се възползваха от облекченията, които предлага плащането на равни месечни вноски.

     Какви са предимствата за клиентите на „Топлофикация София” при този начин на заплащане? Преди всичко -  семейният бюджет е равномерно натоварен, отпада опасността от финансови трусове през зимните месеци и 14% лихва за просрочване на сметките. При равномерно разпределената на 12 месеца финансова тежест те могат спокойно да си планират останалите разходи на домакинството. Равната месечна вноска е по-ниска от реалното потребление през зимните месеци, което е своеобразен кредит от страна на „Топлофикация” и се компенсира след приключване на отоплителния сезон.

     Размерът на равната месечна вноска се определя като реално потребената в едно домакинство топлинна енергия през предходния едногодишен период се разделя на 12 месеца. Месечното количество енергия се умножава по определената за новия сезон  цена на топлинната енергия.

     Клиентите, които са избрали заплащането на равни вноски, всеки месец получават съобщение за фактурираното количество енергия, което е разпределено за тяхното жилище, но заплащат  сумата, която е договорена като равна месечна вноска. Размерът на тази сума също е отразен в месечното съобщение.

      В предимствата и удобството на равните  месечни вноски отдавна са се убедили  потребителите на различните видове битови услуги в цяла Европа, още повече, че в условията на икономическата криза този начин на плащане е възможност за точно разпределение на семейния бюджет и икономии. 

Пресслужба  „Топлофикация София”ЕАД