Съобщение 16.07.2013г.

2013-07-16

“Топлофикация - София” ЕАД напомня на своите клиенти ж.к. „Овча купел” и ж.к. „Захарна фабрика”,  че топлата вода ще бъде спряна от 19.07.2013г до  22.07.2013г., както беше обявено предварително.
Спирането се налага поради провеждането на  планови ремонтни на „Булгартрансгаз”  ЕАД и свързаното с това временно прекратяване на газоподаването към ВОЦ „Овча купел 1” , ВОЦ „Овча купел 2” и  ВОЦ „Инжстрой”. С цел минимизиране на дискомфорта за своите клиенти,  в същия период и „Топлофикация София” ЕАД ще извърши необходимите прегледи и ремонти в топлоизточниците.