Съобщение 14.07.2013г.

2013-07-14
Позиция на „Топлофикация София”ЕАД по повод днешния инцидент в Отоплителна централа „Земляне” Във връзка със създадената ситуация в столичната отоплителна централа Земляне, ръководството на Топлофикация София уточнява, че са налице пропуски в действията на охранителната фирма Егида, с която компанията има сключен договор за охрана на всички нейни обекти. Още в понеделник ще започне детайлна вътрешна проверка по случая и охранителната фирма ше понесе съответните санкции. Уточняваме, че отоплителна централа Земляне не е обект от национално значение за сигурността на столицата Към настоящия момент отоплителната централа не работи, така че няма никаква реална опасност за създаване на проблеми в производствената дейност на компанията, вследствие на неправомерното навлизане в обекта на Топлофикация. С цел повишаване сигурността на обектите на Топлофикация София вече се работи по заданието за стартиране на процедура за осъществяване на денонощно видео наблюдение и системи за охрана в ТЕЦ София и ТЕЦ София Изток, които са обекти от национално значение. Първата процедура ще стартира до дни. Ще бъдат предприети необходимите мерки за повишаване сигурността на останалите обекти на Топлофикация, каквито са и отоплителните централи Земляне и Люлин.