Съобщение 09.07.2013г.

2013-07-09

„Топлофикация София”-ЕАД уведомява своите клиенти, че поради авариен ремонт е спряно топлоподаването в ж.к. „Дружба- 1” между бул. „Кръстю Пастухов”, ул. „Капитан Димитър Списаревски”, бул. „Брюксел” и бул. „Искърско шосе”.
Незабавно е създадена необходимата организация и ще се работи  до възстановяване на топлоснабдяването.
„Топлофикация -София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите клиенти.

Пресслужба на „Топлофикация София”ЕАД