Нова турбина в ТЕЦ „София”

2013-07-02

Топлофикация София стартира изграждането на още една нова турбина в ТЕЦ „София”, която ще влезе в експлоатация до края на следващата година. Договорът за изграждане на съоръжението беше подписан днес от Стоян Цветанов, изпълнителен директор на Топлофикация София и Адриан Габриел Замфиреску, управляващ директор на Консорциум Дженерал Енерго.

Инвестицията в 12 - мегаватовата турбина е на обща стойност 12.4  млн. лева, които ще бъдат платени разсрочено. Това са собствени средства на Топлофикация София и са предвидени в петгодишната оздравителна програма за технологично обновяване на компанията, одобрена от Столична община преди две години.

„Тези средства са осигурени чрез повишаване на събираемостта на просрочените вземания през предходните години. Само с инвестиции в нови съоръжения и модернизация на съществуващите можем да повишим ефективността на компанията, да намалим технологичните загуби и да гарантираме, че ще осигурим безпроблемното отопление и топлата вода на над 1,5 млн. столичани. Не на последно място с тези инвестиции ще изпълним изискванията на европейските директиви за високоефективно комбинирано производство на енергия и това задължително трябва да направим до 2014г.  Благодарни сме на нашите партньори от Консорциум Дженерал Енерго за това, че подписахме договор при възможно най-добри за Топлофикация София финансови условия и схема на разсрочено плащане.”, каза при подписването Стоян Цветанов.

До края на годината в ТЕЦ ”София” ще заработи първата нова високо ефективна турбина, чието изграждане стартира в края на 2011 г. Това съоръжение ще замести машина с изтекъл производствен ресурс и заедно с втората нова турбина, чието изграждане започва  сега и ще завърши до края на 2014г., ще осигури значително подобряване на ефективността в най-старата столична централа ТЕЦ “София”.

 „Преди дни Топлофикация София получи грант от неядрения прозорец на МФ „Козлодуй” за 6 свои инвестиционни проекта. Към тях добавяме още една значима разработка, договорът за която подписахме сега. Въвеждането на нови високоефективни машини в  Топлофикация София  ще даде възможност да се намали използването на природен газ, който представлява 80% от стойността на топлината енергия. По този начин компанията ще бъде в състояние да задържи нарастването на цената на топлинната енергия.”, каза още Стоян Цветанов.

Към настоящия момент експертите на Топлофикация София са разработили общо 21 инвестиционни проекта. Разработките са свързани с изпълнение на изискванията на европейските директиви и се предвижда да бъдат реализирани в  зависимост от възможността за обезпечаване на финансови средства от еврофондовете. До сега вече са осигурени средства по различни европейски програми за реализиране на 11 от тези проекти.