Съобщение 02.07.2013г.

2013-07-02

“Топлофикация - София” ЕАД уведомява своите клиенти, че поради авария е прекъснато топлоподаването в ж.к. „Свобода”  блокове с №№ от 1 до 10 и 21 до 40
Незабавно е създадена необходимата организация и ще се работи  до възстановяване на топлоснабдяването.
    “Топлофикация София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите абонати.