Съобщение 07.06.2013г.

2013-06-07

„Топлофикация София” ЕАД уведомява своите клиенти, че поради авария на топлопровод  е спряно топлоподаването в кв.”Студентски град” в района между бул.”Климент Охридски”, бул.”Г.М.Димитров”, бул.”Симеоновско шосе”, ул.”Йордан Йосифов”, ул. „Баку” и ул.”Проф.Г.Брадистилов”.
Незабавно е създадена необходимата организация и ще се работи  до възстановяване на топлоснабдяването.
„Топлофикация София” ЕАД поднася извинения на засегнатите клиенти.