Съобщение - 16.07.2009г.

2009-07-16

Топлофикация София”ЕАД напомня на клиентите си от ж.к „Лагера” и част от ж.к „Хиподрума” между ул.”Христо Матов”,бул.”Цар. Борис ІІІ”, ул.”Софийски герой”, ул.”Найден Геров”, бул.”Иван Гешов” и ул.”Мокренски проход”, че поради извършването на планов ремонт по топлопреносната мрежа, ще бъде спряно топлоподаването за времето от 20 юли 2009 г. до 22 юли 2009г.

     Съобщението за извършването на плановите ремонти  беше обявено на сайта  на дружеството и излъчено в медиите на 3 юли 2009г.

     “Топлофикация София”ЕАД поднася  своите извинения на засегнатите клиенти за неудобствата, които ще им бъдат създадени.

      
 
Пресслужба  „Топлофикация София”ЕАД