Съобщение 14.05.2013г.

2013-05-14

“Топлофикация София” ЕАД  уведомява  своите  клиенти , че  поради авария на топлопровод е прекъснато топлоподаването в ж.к. Люлин – 1, 2, 8, 9 и10 микрорайони
Незабавно е създадена необходимата организация и ще се работи  до възстановяване на топлоснабдяването.
        „Топлофикация София” ЕАД поднася извинения на засегнатите клиенти.