Съобщение 30.04.2013 г.

2013-04-30

Във връзка с предстоящите празнични и почивни дни в „Топлофикация София” ЕАД е създадена организация за дежурство на екипи с оглед поддържане на нормално топлоподаване и отстраняване на аварии по топлопреносната мрежа.
По време на всички почивни и празнични дни  ще се осъществява 24-часово дежурство с аварийни екипи. Телефоните за връзка с тях са:  951 51 96 и  951 52 58.
Допълнително на 2 и 4 май 2013г. от 09.00 до 15.00 в топлорайоните ще има дежурен информатор и екип, който ще може да реагира на постъпили сигнали от клиентите за възникнали проблеми в топлоснабдяването.
Телефоните за информация са:
ТР”София” –              931 49 49
ТР”София Изток” –  970 99 32
ТР”Земляне” –          859 01 95
ТР”Люлин” –             934 00 80

Пожелаваме на всички клиенти на „Топлофикация София”ЕАД весели празници!


Пресцентър “Топлофикация София”ЕАД