Съобщение 30.04.2013г.

2013-04-30

“Топлофикация - София” ЕАД уведомява  своите клиенти, живущи в ж.к.”Дружба” между бул.”Брюксел”,бул. „Искърско шосе”, ул.”Кръстю Пастухов” и ул.”Димитър Списаревски”, че поради строителство на I метро диаметър за Аерогара София и засягане на топлофикационни съоръжения, се спира  топлоподаването от 07.00ч. на 20.05.2013г. до 24.00ч. на 21.05.2013г, с оглед недопускане на евентуална авария и запазване целостта на съоръженията.    .
 “Топлофикация София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите абонати.