Съобщение 26.04.2013г.

2013-04-26

80 лоялни клиенти спечелиха бонуси за 24 692 лева от Топлофикация София
Близо 70% от абонатите могат да участват във второто издание на бонусната програма

„Лоялни клиенти – битови абонати”
    Общо 24 692 лева бонус спечелиха 80 изрядни клиенти на Топлофикация София. На томболен принцип бяха определени 30 абонати, които през последните 3 и повече години не са допуснали нито едно просрочие за парно и топла вода, и 50 лоялни клиенти, заплатили в срок мартенските си сметки. Победителите може да видите в тук .  По данни на компанията около 70% от клиентите отговарят на условията на второто издание на програмата „Лоялен клиент – битови абонати”. Това са абонатите без просрочени сметки или с до две неплатени фактури.
Тридесетте късметлии, лоялни в рамките на 3 и повече години, ще получат като бонус възстановяване на 100% от платените сметки за парно и топла вода през изминалата година. Общата сума на бонусите им е 21 868,54 лв. Тази сума ще бъде приспадната от следващите сметки за топлинна енергия до изчерпване на спечеления бонус, но за период не по-дълъг от 12 месеца. Най-големият бонус за 2037.38 лв ще получи абонат от ж.к Младост. Още петима клиенти, лоялни повече от 3 години, печелят бонуси по над 1000 лв. всеки.
Регламентът на програмата предвижда всеки месец на томболен принцип в присъствието на нотариус да се теглят 50 клиенти, платили в рамките на безлихвения срок месечната си сметка за парно. Те ще получават бонус в размер на 60% от сметката си за предходния месец. Сумата ще се приспада от дължимото за топлинна енергия през следващите месеци до изчерпване на бонуса. Общата сума на бонусите, които си разпределят изтеглените 50 лоялни клиенти за м. март, е 2 823,76 лв. Най-голямата сума, която ще бъде приспадната, е 180,31 лв. за клиент от ж.к Люлин.
Всички вече спечелени суми, както и бонусите за бъдещите късметлии, ще се покриват от извънлицензионната дейност на компанията и няма да се отразят по никакъв начин в сметките на абонатите на Топлофикация София. Печелившите абонатни номера ще се обявяват на интернет старницата на дружеството – www.toplo.bg и в клиентските центрове. Според регламента на програмата служителите на компанията нямат право да участват в програмата, независимо че са сред дългогодишните лоялни клиенти.
“Стартираме за втори път програмата си за лоялни клиенти, защото резултатите от първата кампания са много добри и клиентите ни са доволни. За да подобрим комуникацията с абонатите ни, което е наш основен приоритет, преди месец изготвихме и предложихме за одобрение от Столичния общински съвет (СОС) Актуализирана програма за стимулиране на лоялни клиенти на “Топлофикация София” ЕАД. Тя включва допълнителни стимули за коректните ни клиенти, с които да поощрим тяхната лоялност и същевременно да мотивираме некоректните абонати да последват примера им”, каза Стоян Цветанов, изпълнителен директор на Топлофикация София.
Така, ако бъдат одобрени от СОС, през следващия отоплителен сезон ще влязат в сила още две нови програми, стимулиращи лоялността на потребителите на парно.
В програма „Търговска отстъпка” участват всички клиенти, които нямат просрочени месечни задължения за потребена топлинна енергия и плащат сметката си до последния ден на месеца, следващ консумацията. Те ще получават от компанията 3% отстъпка от дължимата сума за съответния месец на консумация и ще се приспада при заплащането на съответната фактура.
Програмата „Разсрочена лоялност” ще стимулира клиентите, които плащат за парно на равни месечни вноски и нямат просрочени месечни задължения за потребена топлинна енергия. Според предложението абонатите, които изберат от новия отоплителен сезон да плащат на 11 равни месечни вноски, ще получат бонус 50% намаление на първата вноска. Клиентите, които вече плащат по този начин, ще получат 50% отстъпката от последната си вноска. Освен това плащащите равни вноски без закъснение ще получава и месечната търговска отстъпка от 3%.

За програма „Лоялен клиент – битови абонати”:
Програмата “Лоялен клиент – битови абонати” беше заложена още през 2011 г. в Плана с оздравителни мерки за подобряване на финансово–икономическото и технологично състояние на Топлофикация София. Първото издание през сезон 2011-2012 г. беше посрещнато от клиентите с одобрение, защото за първи път компанията намери начин да поощри лоялните си клиенти и едновременно с добрия пример да мотивира останалите клиенти. Само за един отоплителен сезон броят на лоялните клиенти се увеличи с 12%.
Според регламента на програмата от бонусите могат да се възползват абонатите на Топлофикация София, които нямат просрочени месечни задължения за 1 година, 2 години, 3 и повече години, както и тези, които са издължили в срок съответната си месечна сметка. Всеки месец компанията ще определя на томболен принцип 50 лоялни абоната, които ще печелят бонус в размер на 60% от платената сума за топлинна енергия през изминалия месец. В началото на месец май ще бъдат ясни новите 50 потребители на Топлофикация София, които са платили априлските си сметки в срок и ще си получат съответния  бонус. Едновременно с това ще бъдат изтеглени имената на още 30 лоялни в рамките на две години клиенти, които ще получат като бонус 90% от сумата, платена за парно през последната година. През м. юни, заедно с месечната томбола ще бъдат изтеглени имената и на още 30 клиенти, които пък са били изрядни в рамките на една година, като те ще получат приспадане от 80% от платената сума за топлинна енергия през изминалите 12 месеци.