Съобщение 25.04.2013г.

2013-04-25

“Топлофикация - София” ЕАД уведомява своите клиенти, живущи в ж.к.”Надежда”6 част, че поради авария е прекъснато топлоподаването . Незабавно е създадена необходимата организация и ще се работи  до възстановяване на топлоснабдяването.
 “Топлофикация София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите абонати.