Съобщение 23.04.2013г.

2013-04-23

“Топлофикация - София” ЕАД уведомява своите клиенти, че поради авария е прекъснато топлоподаването в района между ул. „Пловдив”, бул. „К. Величков”, ул. „Пиротска”, ул. „Ив. Иванов” и бул. „Сливница”.
Незабавно е създадена необходимата организация и ще се работи  до възстановяване на топлоснабдяването.
„Топлофикация София” ЕАД поднася извинения на засегнатите клиенти.