Съобщение 22.04.2013г.

2013-04-22

„Топлофикация София”-ЕАД уведомява своите клиенти, че поради авария на главен топлопровод е спряно топлоподаването в кв. „Слатина” в района между бул.”Шипченски проход” и бул.”Асен Йорданов”, бул.”Проф. Цветан Йорданов” , ул.”Боян Магесник”, ул.”Марко Бочар” и ул.”Слатинска” и сгради в жк.”Дружба 1” в района между бул.”Асен Йорданов”, бул.”Цветан Лазаров” и бул.”Христофор Колумб”.
Незабавно е създадена необходимата организация и ще се работи  до възстановяване на топлоснабдяването.
        "Топлофикация София” ЕАД поднася извинения на засегнатите клиенти.