Съобщение 15-04-2013г.

2013-04-15

Топлофикация започва поетапно спиране на парното от утре
8 500 клиенти с коригирани нулеви прогнозни дялове

От днес могат да се плащат сметките за март на касите на компанията
Топлофикация София започва поетапно спиране на отоплението в столицата от утре. Според прогнозата, предоставена от НИМХ – БАН, към 16 април 2013 г ще бъдат  изпълнени предвидените от Наредбата за топлоснабдяване задължителни условия, при които може да се обяви общо спиране на отоплението в София. Въпреки временното захлаждане днес и утре, вече има три последователни дни със средноденонощна температура над +12°C. Според метеоролозите от сряда започва трайно затопляне на времето. До днес 265 сгради, от които 100 училища, административни и обществени сгради, вече са се възползвали от възможността за предсрочно спиране на парното.
Топлофикация София предоставя възможност при желание от страна на клиентите отоплението в отделни сгради да остане включено. За това е необходимо да има решение на общото събрание на етажната собственост, на базата на което упълномощено лице подава заявка в обслужващия топлорайон.
От днес клиентите на компанията вече могат да заплатят и месечните си фактури за отопление през март. Според данните на изчислителния център на Топлофикация средното намаление на сметките спрямо предходния месец е 6%, а консумираната енергия е с 2436  мегаватчаса по-малко в сравнение с февруари. Близо 84% от столичани имат намаление на мартенските си сметки, като за около 84 000 абонати те са с понижение до и над 50%. По данни на НИМХ към БАН средномесечната температура през март е била +5,4 °C.
По информация на Изчислителния център на компанията на 83% от клиентите на Топлофикация фактурите за март са на стойност до 150 лв.
В резултат на извършеното допълнително междинно отчитане на уредите за дялово разпределение, което беше поискано от абонатите и направено в периода февруари-март 2013 г., прогнозните дялове на 16% от клиентите са повишени съобразно отчетената реална консумация. Това означава, че те са ползвали повече топлинна енергия и съответно имат по-високи мартенски фактури. Най-голям си остава делът на завишение на сметките с до 10% за близо 50 000 абоната. Коригираните нулеви прогнозни дялове са при 8 500 домакинства. В тези имоти, въпреки заявеното нулево потребление на парно, клиентите са се отоплявали нормално, а сметките им до получаването на изравнителните фактури са поели техните съседи. Припомняме, че 4679 сгради в столицата поискаха извънреден отчет.
Предвид факта, че 41% от собствениците на имоти в сградите, в които е направен извънредния отчет, не са осигурили достъп на отчетниците, техните прогнозни дялове няма да бъдат коригирани до извършването на годишния отчет на уредите след окончателното спиране на отоплението. Той е задължителен и ще бъде извършен от топлинните счетоводители в рамките на годишното изравняване, което ще се направи през май и юни тази година.