Съобщение 09.04.2013г.

2013-04-09

“Топлофикация - София” ЕАД уведомява своите клиенти от ж.к. „Обеля”- 1, че поради авария е прекъснато топлоподаването .
Незабавно е създадена необходимата организация и ще се работи  до възстановяване на топлоснабдяването.
 Топлофикация София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите клиенти.