Съобщение 02.04.2013г.

2013-04-02

3% отстъпка от сметката си ще получат всички, които плащат парното си в срок

Десетократно ще бъдат увеличени санкциите за фирмите за дялово разпределение
 

Всеки клиент на Топлофикация София, който е заплатил месечната си фактура за парно в тридесетдневния срок след издаването й и няма други просрочени задължения, ще получи 3% отстъпка от дължимата сума за топлинна енергия. Това е записано в актуализираната програма за насърчаване на лоялните клиенти, която компанията внесе за обсъждане в Столичния общински съвет. Предвижда се и стартиране на бонусна програма “Разсрочена лоялност”, която е насочена към клиентите на компанията, които избират да плащат консумираната топлинна енергия на 11 равни месечни вноски и една изравнителна фактура, но и нямат просрочени месечни задължения. Тези абонати, които се включат в програмата от следващия отоплителен сезон, ще получат 50% отстъпка от размера на първата си месечна вноска. Онези, които вече плащат разсрочено, ще получат своите 50% бонус от последната си месечна фактура. Едновременно с това клиентите ще се ползват и от 3% остъпка, ако нямат закъснения в месечните си плащания.

“Разработените бонуси са за близо 70% от клиентите ни, които са лоялни към компанията и нямат просрочени задължения. За тях ще стартираме още от следващия месец и програмата ни “Лоялен клиент – битови абонати”Тя ,както и през миналия отоплителен сезон, е предназначена за нашите потребители, които не са закъснявали в плащането на сметките си с нито ден през последните от 1 до 3 години. Мерките са с фокус коректните ни потребители, но сме убедени, че ще мотивират и голяма част от клиентите ни, които имат закъснения в плащанията си. За първи път в историята на Топлофикация София се реализират търговски отстъпки за поощряване на клиентите ни и се въвеждат редица мерки за подобряване на обслужването като пускането на кол център с единния телефонен номер за обслужване на клиенти. Надявам се, че абоните ще оценят усилията ни да повишим качеството на обслужване.”, каза Стоян Цветанов, изпълнителен директор на Топлофикация София.
Ще припомним, че при първото издание на бонусната програма 670 клиенти получиха бонуси под формата на приспадане  на сумата за топлинна енергия за около 280 000 лева.
     За да бъдат защитени още по-добре интересите на клиентите на компанията, са предложени и промени в Общите условия на договорите между Топлофикация и фирмите за дялово разпределение. В проекто-документа, който ще бъде обсъден от общинските съветници, е записано десетократно увеличение на глобите и санкциите, ако топлинните счетоводители не спазват изискванията към тях. При заявени в началото на сезона нулеви дялове топлинните счетоводители ще бъдат задължени да правят отчет  в периода декември-януари, както и междинно засичане на потребената топлинна енергия в сградата, ако собствениците проявят желание за това. Двата отчета ще бъдат извършвани с едно посещение в периода декември-януари и така ще бъде сведено до минимум неудобството на клиентите за осигуряване на задължителния достъп в домовете. Ако при проверката на нулевите прогнозни дялове се установи, че все пак парно се консумира, то на тези клиенти ще бъде начислявана на максимална мощност, докато не бъде изготвена годишната изравнителна сметка. Припомняме, че от началото на отоплителния сезон при междинни отчети и проверки е установено, че от абонатите на Топлофикация, заявили нулеви прогнозни дялове, в близо 7 000 домакинства  всъщност е потребявана топлинна енергия. Като допълнителна превенция за нерегламентираното ползване на парно и евентуални кражби на енергия, топлинните счетоводители ще трябва да поставят пломба на една от холендровите връзки (мястото на присъединяване на радиатора към хоризонталните тръби на отоплителната инсталация) на всички отоплителни тела в имота на клиента и така да осуетят демонтирането на радиатори по време на отоплителния сезон.
Фирмите ще бъдат задължени и да уведомяват своите клиенти, когато има промяна в прогнозните дялове в сградата, като в информацията ще се съдържа анализ за последствията на тази промяна върху сметките на съседите в сградата. Също така топлинните счетоводители ще обработват данните от ежемесечния самоотчет на потребената топлинна енергия в сградата, който собствениците имат желание да правят сами и да предават на фирмата си за дялово разпределение в края на всеки месец, като по този начин тяхната консумация на парно ще бъде на база реално потребеното количество енергия. Ако все пак клиентите искат да си закупят уреди за дистанционно отчитане на енергията, но в момента нямат финансовата възможност, то ще могат да ги вземат под наем. За целта топлинните счетоводители ще трябва да им предложат тази възможност.
Ежемесечно при разпределението на индивидуалната консумация на парно фирмите ще трябва да анализират данните и да осъществят превантивен контрол, ако са налице аномалии на консумацията на топлинна енергия в съответната сграда. Едновременно с това ще предоставят въпросния анализ на Топлофикация София, за да се  използва тази информация при извършването на детайлната проверка на сметките на клиентите, която вече се прави всеки месец.
Актуализираната програма за насърчаване на лоялните клиенти на Топлофикация София, както и предложенията за промени в Общите условия на договорите между компанията и абонатите, както и договорите между Топлофикация и фирмите за дялово разпределение, вече са внесени в Столичния общински съвет. Предстои след обсъждането на проектите за нови Общи условия те да бъдат предложени за  одобрение и от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране при спазване на процедурата по Закона за енергетиката и наредбата за лицензиране дейностите в енергетиката.