Съобщение 21.03.2013г.

2013-03-21

„Топлофикация София” ЕАД уведомява своите клиенти, че поради авария на топлопровод е спряно топлоподаването в кв. Лозенец между бул.”Джеймс Баучер”, ул.”Якубица”, ул.”Кричим”, ул.”Златовръх”, бул.”П.Яворов” и ул.”Стоян Михайловски”.
Незабавно е създадена необходимата организация и ще се работи и през нощта до възстановяване на топлоснабдяването.
 „Топлофикация София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите клиенти.